Villkor och bestämmelser

Vi tillhandahåller äkta detaljhandelsstreckkoder till en engångskostnad som kan användas i de allra flesta detaljhandelsbutiker internationellt. När vi har tilldelat en streckkod kan vi inte ta den tillbaka till vår pool och sälja den vidare till andra kunder. Därför kan vi inte ge återbetalning av någon gammal anledning. Med detta sagt finns det vissa omständigheter där vi kan överväga att återbetala dina pengar.

Om du upptäcker en butik som vi inte listar på vår sida om streckkodsacceptans, som inte accepterar våra streckkoder (och kan tillhandahålla skriftliga uttalanden från butiken om detta), kommer vi att överväga att återbetala det betalda beloppet, förutsatt att du kontaktar oss inom 3 veckor efter ditt köp och du registrerar dig för GS1 i ditt land (och visar oss ett bevis på ditt medlemskap i GS1).

Vi kommer inte återbetalning om:

Du förväntar dig att få streckkoder med din landskod, men behöver dem inte nödvändigtvis. Vi förklarar att våra streckkoder börjar med en "7" på vår webbplats på olika ställen, bland annat på vår FAQ-sida, vår EAN/UPC-sida samt implicit med de bilder som visas på startsidan. Vi förklarar inte någonstans att våra streckkoder börjar med din landskod.

Anmärkning - Streckkoder som är kopplade till eventuella återbetalningar kommer att markeras i onlinedatabaserna som olagliga att använda på produkter.

amazon-upc-eans Villkor och bestämmelser för användning
Avtal mellan användaren och www.amazon-upc-ean.com
Välkommen till www.amazon-upc-ean.com. Webbplatsen www.amazon-upc-ean.com ("Webbplatsen") består av olika webbsidor som drivs av amazon-upc-eans, LLC ("amazon-upc-eans"). www.amazon-upc-ean.com erbjuds till dig under förutsättning att du accepterar utan ändring av villkoren, villkoren och meddelandena som finns häri ("Villkoren"). Din användning av www.amazon-upc-ean.com utgör ditt samtycke till alla sådana villkor. Vänligen läs dessa villkor noggrant och behåll en kopia av dem för referens. Genom att besöka denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för efterlevnaden av alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda eller få åtkomst till denna webbplats. Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.
www.amazon-upc-ean.com är en webbplats för e-handel
Att sälja streckkoder till ett rimligt pris utan årliga avgifter.

Integritet
Din användning av www.amazon-upc-ean.com omfattas av amazon-upc-eans sekretesspolicy. Läs vår integritetspolicy, som också reglerar webbplatsen och informerar användarna om vår praxis för datainsamling.

Elektronisk kommunikation
Att besöka www.amazon-upc-ean.com eller skicka e-post till amazon-upc-eans utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Vi skickar ut regelbundna e-postmeddelanden med ett opt-out-alternativ. Det är ditt ansvar att hålla dig kvar på eller tas bort från vår e-postlista.

Ditt konto
Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att hålla ditt konto och lösenord hemligt och för att begränsa åtkomsten till din dator, och du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person eller enhet. Du bekräftar att amazon-upc-eans inte är ansvarig för tredje parts åtkomst till ditt konto som resultat av stöld eller förskingring av ditt konto. amazon-upc-eans och dess associerade företag förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta service, avsluta konton, eller ta bort eller redigera innehåll efter eget gottfinnande.

amazon-upc-eans samlar inte medvetet in, varken online eller offline, personuppgifter från personer under tretton år. Om du är under 18 år får du endast använda www.amazon-upc-ean.com med tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.
Användning av webbplatsen

Denna webbplats kan innehålla andra meddelanden om äganderätt och information om upphovsrätt, vars villkor måste beaktas och följas. Information på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Information, inklusive produktpriser och tillgänglighet, kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. amazon-upc-eans och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton och/eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, men inte begränsat till, om amazon-upc-eans anser att kundens beteende bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för amazon-upc-eans och dess dotterbolags intressen.

Begränsning av ansvar

Förutom vad som uttryckligen anges häri lämnar amazon-upc-eans, LLC, ingen annan garanti, uttrycklig eller underförstådd. Acceptans av dina streckkoder, inklusive men inte begränsat till UPC/EAN/ITF-14-nummer, och alla andra aspekter av din produkt sker efter eget gottfinnande av dina produktåterförsäljare. Det är ditt ansvar att bekräfta eventuella särskilda begränsningar och krav som ställs av dina återförsäljare innan du gör din beställning hos amazon-upc-eans. amazon-upc-eans ska inte hållas ansvarigt gentemot registranten för förlust eller skada till följd av användning av UPC- eller EAN-streckkodsnummer och/eller streckkoder av registranten eller andra parter. amazon-upc-eans ska inte hållas ansvarigt gentemot registranten för oförutsedda skador eller följdskador, oavsett om sådana skador är förutsebara, om sådana skador anses vara resultatet av misslyckande eller otillräcklighet av någon exklusiv eller annan åtgärd eller om amazon-upc-eans har informerats om sådana skador. Vissa återförsäljare kräver att du tillhandahåller ett certifikat direkt från GS1. Det finns ett fåtal butiker som kräver ett GS1-certifikat i ditt namn. Det är ditt ansvar att kontrollera med din återförsäljare vilka krav de ställer på streckkoder innan du gör ditt köp. Var noga med att läsa amazon-upc-eans returpolicy.

Majoriteten av detaljhandlarna kräver inte ett GS1-utfärdat certifikat. Faktum är att vi bara hittade ett fåtal som har detta krav och de inkluderar, men är inte begränsade till, Wal-Mart, Sam's Club, Kroger, Macy's, Home Depot, Lowe's, Costco, Fred Meyer, Bloomingdale's, Nordstrom och Amazon*. Om du planerar att sälja dina produkter i någon av dessa butiker måste du skaffa streckkoder från GS1. Om du arbetar med någon butik som vill att du ska delta i EDI-programmet (Electronic Data Interchange) måste du också skaffa dina streckkoder från GS1.

Det är ditt ansvar att kontrollera med din/dina återförsäljare vilka krav de ställer på streckkoder innan du gör ditt köp. amazon-upc-ean kan inte hållas ansvarig om du efter ditt köp får reda på att den återförsäljare du planerar att arbeta med kräver att du har streckkoder utfärdade av GS1 eller att ditt företagsnamn finns i GS1:s GEPIR-databas. Läs också amazon-upc-eans returpolicy.

Om din återförsäljare kräver ett GS1-utfärdat certifikat, måste du skaffa dina streckkodsnummer direkt från GS1.

*Amazons webbplats rekommenderar att du köper dina streckkoder direkt från GS1 och anger att de verifierar giltigheten för ett produkt-ID (UPC-kod) mot GS1:s GEPIR-databas. Detta betyder inte nödvändigtvis att de streckkodsnummer som säljs av amazon-upc-eans eller någon annan återförsäljare inte kommer att fungera på Amazon. Läs gärna vidare för mer information.

Om du planerar att delta i Amazons FBA-program, EDI-program eller deras Brand Registry-program eller lista din artikel som en varumärkesartikel eller om du försöker lista en nationell varumärkesartikel eller om du planerar att paketera artiklar, måste du skaffa streckkodsnummer direkt från GS1.

Om du bestämmer dig för att du vill försöka skapa dina listor med de streckkoder som vi säljer rekommenderar vi att du köper en liten mängd nummer för att prova först för att verifiera att du kan få dina produkter framgångsrikt listade på Amazon innan du köper stora mängder. Du kanske också vill gå samman med en Amazon Seller Group. Det här är grupper av människor som kan hjälpa dig att få dina artiklar listade på Amazon framgångsrikt. Du kan hitta dem genom att göra en sökning på Google eller på Facebook. Du vill inte heller skriva ut streckkodsetiketter eller lägga till streckkoden på din produktetikett förrän du är säker på att du kommer att kunna använda de streckkodsnummer som du köpte från oss.

Vi avslöjar allt detta för dig i förväg eftersom vi har en strikt policy om inga återbetalningar, inga returer som du kan hitta genom att klicka här.

Friskrivningsklausul
Materialet på amazon-upc-eans webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". amazon-upc-eans lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och frånsäger sig härmed alla andra garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare garanterar inte amazon-upc-eans eller gör några utfästelser om riktigheten, de sannolika resultaten eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Policy för avbokning/återbetalning

Streckkoder är en kontrollerad produkt som vi garanterar och på grund av produktens känslighet tillåter vi inte återbetalningar och accepterar inte returer. När din beställning har genomförts tilldelas streckkodsnumren omedelbart till dig och de blir din egendom. Vi har ingen möjlighet att annullera din beställning och kan inte returnera dem till vår databas.

amazon-upc-eans kommer inte att hållas ansvariga på något sätt för återförsäljare som inte väljer att acceptera dina GTIN-nummer och vi kommer inte att återbetala ditt köp om du stöter på en återförsäljare som inte accepterar dina nummer. Det finns många återförsäljare som redan har accepterat de streckkodsnummer som vi säljer och det finns miljontals fler som kommer att acceptera dem utan problem. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar med de återförsäljare där du planerar att sälja dina produkter för att ta reda på vad deras streckkodskrav är innan du köper.

Datasäkerhet

Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att skydda kreditkortstransaktioner genom SSL-kryptering enligt branschstandard och användning av säkra internetbetalningstjänster. För att slutföra en transaktion kan betalningsinformation överföras via kreditkortsföretag som interagerar med din bank eller kreditkortsföretag. För att skydda dig behåller amazon-upc-eans inte någon kreditkortsinformation. När du laddar ner din streckkodsorder är din länk dessutom autentiserad och krypterad för att skydda din information.

Länkar
amazon-upc-eans har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats på Internet och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte att amazon-upc-eans stöder webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Länkar till tredje parts webbplatser/tjänster
www.amazon-upc-ean.com kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"). De Länkade Sidorna är inte under kontroll av amazon-upc-eans och amazon-upc-eans är inte ansvarig för innehållet på någon Länkad Sida, inklusive utan begränsning någon länk som finns på en Länkad Sida, eller några ändringar eller uppdateringar av en Länkad Sida. amazon-upc-eans tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och införandet av någon länk innebär inte att amazon-upc-eans stöder webbplatsen eller har något samband med dess operatörer.

Vissa tjänster som görs tillgängliga via www.amazon-upc-ean.com levereras av tredje parts webbplatser och organisationer. Genom att använda någon produkt, tjänst eller funktionalitet som härrör från www.amazon-upc-ean.com-domänen, bekräftar och samtycker du härmed till att amazon-upc-eans kan dela sådan information och data med någon tredje part med vilken amazon-upc-eans har ett avtalsförhållande för att tillhandahålla den begärda produkten, tjänsten eller funktionaliteten på uppdrag av www.amazon-upc-ean.com-användare och kunder.

Ingen olaglig eller förbjuden användning/Intellektuell egendom
Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens för åtkomst till och användning av www.amazon-upc-ean.com strikt i enlighet med dessa användarvillkor. Som ett villkor för din användning av webbplatsen garanterar du amazon-upc-eans att du inte kommer att använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av webbplatsen. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via webbplatsen.

Allt innehåll som ingår som en del av tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, liksom sammanställningen därav, och all programvara som används på webbplatsen, tillhör amazon-upc-eans eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriell egendom och äganderätt. Du samtycker till att iaktta och följa all upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden, legender eller andra begränsningar som finns i sådant innehåll och kommer inte att göra några ändringar i det.

Du får inte modifiera, publicera, överföra, bakåtkompilera, delta i överföring eller försäljning, skapa derivat eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis, som finns på webbplatsen. amazon-upc-eans innehåll är inte för återförsäljning. Din användning av webbplatsen ger dig inte rätt att göra någon obehörig användning av något skyddat innehåll, och i synnerhet kommer du inte att ta bort eller ändra några äganderätts- eller tilldelningsmeddelanden i något innehåll. Du får endast använda skyddat innehåll för personligt bruk och får inte göra någon annan användning av innehållet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från amazon-upc-eans och upphovsrättsinnehavaren. Du samtycker till att du inte förvärvar någon äganderätt till något skyddat innehåll. Vi beviljar dig inga licenser, uttryckliga eller underförstådda, till amazon-upc-eans eller våra licensgivares immateriella rättigheter förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor.

Tillämplig lag
Alla anspråk som rör amazon-upc-eans webbplats ska regleras av lagarna i delstaten Wyoming utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.
Internationella användare
Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av amazon-upc-eans från våra kontor i USA. Om du använder tjänsten från en plats utanför USA är du ansvarig för att alla lokala lagar följs. Du samtycker till att du inte kommer att använda amazon-upc-eans innehåll som nås via www.amazon-upc-ean.com i något land eller på något sätt som är förbjudet enligt tillämpliga lagar, begränsningar eller förordningar.

Skadeersättning
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla ofarliga amazon-upc-eans, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter och tredje parter, för alla förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som hänför sig till eller uppstår till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller tjänsterna, eventuella användarinlägg från dig, ditt brott mot villkoren i detta avtal eller ditt brott mot någon tredje parts rättigheter, eller ditt brott mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar. amazon-upc-eans förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse från dig, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med amazon-upc-eans för att hävda alla tillgängliga försvar.

Begränsningar
Amazon-upc-eans eller dess leverantörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på amazon-upc-eans webbplats, även om amazon-upc-eans eller en auktoriserad representant för amazon-upc-eans har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Ansvarsfriskrivning
INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA ONEXAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR TILLÄGGS PERIODISKAT TILL INFORMATIONEN HÄR. amazon-upc-eanS OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN NÄR SOM HELST.

amazon-upc-eans OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA REPRESSENTATIONER OM LÄMPLIGHETEN, PÅLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, AKTUELLT OCH NOGGRANNHETEN FÖR INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH RELATERADE GRAFIKENS SÄKERHET FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG. amazon-upc-eans OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER AVSÄKER HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM EN GARANTI OCH GARANTIER OM EN PARTI. SYFTE, TITEL OCH ICKE- ÖVERTRÄDELSE.

I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING SKA amazon-upc-eans OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, PUNITIVA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR ELLER MEDFÖLJANDE SKADOR MED, AMAGES FÖR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SAMMANSLUTET TILL ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV WEBBPLATSEN, MED FÖRDRÖJNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÄRLÄTTADE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER MISSLYCKANDE FÖR ETT LÖV, INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN, ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT BASERAD PÅ KONTRAKT, TORT, FÖRSÖLLIGHET, STIKT ANSVAR, ELLER ANNAN ANSVAR, ELLER ANNAN DESS LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER/JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, GÄLLER Ovanstående begränsning kanske inte för dig. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN, ELLER MED NÅGOT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONENTER ATT AVBRYTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Uppsägning/åtkomstbegränsning
amazon-upc-eans förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din åtkomst till webbplatsen och de relaterade tjänsterna eller någon del därav när som helst och utan föregående meddelande. I den utsträckning som är tillåten enligt lag regleras detta avtal av lagarna i delstaten Wyoming och du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolar i Wyoming i alla tvister som uppstår till följd av eller relaterade till användningen av webbplatsen. Användning av webbplatsen är obehörig i någon jurisdiktion som inte ger effekt till alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive, utan begränsning, detta avsnitt.

Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och amazon-upc-eans som ett resultat av detta avtal eller användning av webbplatsen. amazon-upc-eans fullgörande av detta avtal är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer, och ingenting i detta avtal utgör ett avsteg från amazon-upc-eans rätt att följa myndigheters, domstolar och brottsbekämpande förfrågningar eller krav relaterade till din användning av webbplatsen eller information som tillhandahålls eller samlats in av amazon-upc-eans med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal fastställs vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa i enlighet med tillämplig lag inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.

Om inte annat anges häri, utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och amazon-upc-eans med avseende på webbplatsen och det ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och förslag, vare sig elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan användaren och amazon-upc -eans med avseende på webbplatsen. En tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska vara tillåtliga i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen skapats och underhålls i tryckt form. Det är en uttrycklig önskan till parterna att detta avtal och alla relaterade dokument skrivs på engelska.

Ändringar av villkor
amazon-upc-eans förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra villkoren under vilka www.amazon-upc-ean.com erbjuds. Den senaste versionen av Villkoren kommer att ersätta alla tidigare versioner. amazon-upc-eans uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom villkoren för att hålla dig informerad om våra uppdateringar. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Kontakta oss
amazon-upc-eans välkomnar dina frågor eller kommentarer angående villkoren:

amazon-upc-ean
Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA UK

E-post: admin@amazon-upc-ean.com

Telefonnummer: +13128479289 (9-5 CET)

Gäller från och med 22 november 2022