Uppgörelse med UCC

Avtal

Lukins & Annis
PS 1405 South Pioneer Way Moses Lake WA 98837-2458
Telefon: (509) 765-9555
Fax: (509) 765-4265
 

Grupptalan som väckts av Lukins & Annis har avgjorts och de som anmält sig som en del av klassen har fått betalt. Om en person eller ett företag inte specifikt har valt bort från grupptalan är de bundna av förlikningen och kan inte lämna in en ny stämningsansökan för samma greivence. Det spelar ingen roll i vilket tillstånd de är eller ens om de inte var medvetna om stämningen.

Kontakta oss gärna när som helst med alla frågor.

Original PDF-nedladdning


Fallöversikt

Denna rättegång hävdar att företag som betalat medlemsavgifter till UCC och förvärvat ett företagsprefix från UCC före den 28 augusti 2002, inte är skyldiga att betala årliga "förnyelseavgifter" till UCC.

Uniform Code Council når $3,89 miljoner förlikning med långtidsmedlemmar i åtgärder för förnyelseavgift. Parterna har nått en preliminär uppgörelse på $3 895 000 i en rikstäckande talan i USA som lämnats in mot Uniform Code Council, Inc. på uppdrag av alla personer som betalat en medlemsavgift till och förvärvat ett företagsprefix från UCC före den 28 augusti 2002, och till vilken UCC skickade en ej returnerad "förnyelsefaktura" för medlemskap i UCC, eller som på annat sätt betalat en förnyelseavgift till UCC.


 

Förlikningen föreskriver att:

Årliga förnyelseavgifter

Om du betalade en medlemsavgift till UCC före den 28 augusti 2002, kommer du att ha rätt till evigt medlemskap i UCC och inte vara skyldig att betala årliga förnyelseavgifter till UCC, varken nu eller i framtiden, som ett villkor för fortsatt medlemskap i UCC UCC, eller som ett villkor för din fortsatta användning av företagsprefixet som utfärdats till dig före den 28 augusti 2002. Detta gäller dock inte några företagsprefix som utfärdats till dig av UCC efter den 28 augusti 2002.

UCC:s licensavtal

Om du är en sådan medlem kommer UCC:s "licensavtal" som hänför sig till ditt företags prefix och medföljande UCC:s förnyelsefaktura att ogiltigförklaras.

Ersättning

Om du är en sådan medlem och har betalat förnyelseavgiften har du rätt till ersättning från avräkningsfonden.

Fördelar

  • Om du är en sådan medlem har du rätt till grundläggande medlemsförmåner som är:
  • Fortsatt användning av ditt företags prefix utfärdat av UCC före den 28 augusti 2002
  • Lista över ditt företag i UCCs medlemskatalog
  • Rabatterade priser på UCC-evenemang och produkter
  • Medlemsstöd genom UCC:s kundtjänstorganisation, utbildningsevenemang och kataloger för utrustning/tjänsteleverantörer.
  • Även om du inte behöver betala en medlemsförnyelseavgift, kan du välja att göra det.

Förbättrade fördelar

Sådan betalning ger medlemmar rätt till vissa utökade förmåner:

  • Tillgång till online UCC Solution Center
  • Förbättrat stöd för leveranskedjan genom UCC:s kundtjänstteam
  • Gratis webbseminarier om supply chain-lösningar och ett kvartalsvis nyhetsbrev

Om du ansöker om återbetalning av din årliga förnyelseavgift, kommer sådana utökade förmåner inte att vara tillgängliga för dig, om du inte börjar betala årliga förnyelseavgifter någon gång i framtiden. Din andel av förlikningsfonden kommer att bero på hur mycket du betalade UCC som en förnyelseavgift och på antalet klassmedlemmar som gör anspråk på ersättning från fonden. Som illustration, om varje enskild berättigad klassmedlem i rätt tid lämnade in ett krav, skulle din bruttoåtervinning vara ungefär 48% av förnyelseavgiften du betalade. På samma sätt, om hälften av de berättigade klassmedlemmarna gör anspråk, skulle din bruttoåtervinning vara ungefär 100% av förnyelseavgiften du betalade.


 

Slutsats

Åtgärden hävdade att företaget brutit mot sitt eget kontrakt med undantagna kunder genom att försöka kräva att de betalar onödiga avgifter. För att delta i förlikningen måste deltagarna skicka in en anmälningsblankett poststämplad senast den 10 mars 2004.

UCC började skicka årliga "förnyelseavgift"-fakturor till sina befintliga medlemmar med början i november 2002 och fortsatte att skicka sådana fakturor till juni 2003. Vissa företag som fick fakturan betalade den onödiga förnyelseavgiften. Andra gjorde inte det.

Talan avser ett domstolsbeslut som förklarar att företag som blev medlemmar i UCC före den 28 augusti 2002 inte är skyldiga att betala årliga förnyelseavgifter som ett villkor för fortsatt medlemskap i UCC eller som ett villkor för deras fortsatta användning av företagets prefix. utfärdat till dem av UCC före den 28 augusti 2002. Talan syftar också till att återkräva skadestånd för dem som betalade "förnyelseavgiften"-fakturan.


Angående grupptalan väckt av advokatbyrån:
Bronson & Associates
Advokater
15 West 8th Street
Svit A Tracy
CA 95376

För mer information besök det ursprungliga avtalet.


 

Ursprungligt avtal

Grupptalan inlämnad av:
Lukins & Annis, PS
1405 South Pioneer Way
Moses Lake, WA 98837-2458
Telefon: (509) 765-9555
Fax: (509) 765-4265
är avräknat och de som anmält sig som en del av klassen har fått betalt. Om en person eller ett företag inte specifikt har valt bort från grupptalan är de bundna av förlikningen och kan inte lämna in en ny stämningsansökan för samma greivence. Det spelar ingen roll i vilket tillstånd de är eller ens om de inte var medvetna om stämningen.

FALLÖVERSIKT Uniform Code Council når $3,89 miljoner förlikning med långtidsmedlemmar i åtgärd för förnyelseavgift Parterna har nått en preliminär uppgörelse på $3 895 000 i en rikstäckande talan mot Uniform Code Council, Inc. på uppdrag av alla personer som betalat en medlemsavgift till och förvärvat ett företagsprefix från UCC före den 28 augusti 2002, och till vilken UCC skickade en ej returnerad "förnyelsefaktura" för medlemskap i UCC, eller som på annat sätt betalade en förnyelseavgift till UCC. Åtgärden hävdade att företaget brutit mot sitt eget kontrakt med undantagna kunder genom att försöka kräva att de betalar onödiga avgifter. För att delta i förlikningen måste deltagarna skicka in ett ansökningsformulär poststämplat senast den 10 mars 2004. Denna rättegång hävdar att företag som betalat medlemsavgifter till UCC och förvärvat ett företagsprefix från UCC före den 28 augusti 2002 inte är skyldiga att betala årliga "förnyelseavgifter" till UCC. UCC började skicka årliga "förnyelseavgift"-fakturor till sina befintliga medlemmar med början i november 2002 och fortsatte att skicka sådana fakturor till juni 2003. Vissa företag som fick fakturan betalade den onödiga förnyelseavgiften. Andra gjorde inte det. Talan avser ett domstolsbeslut som förklarar att företag som blev medlemmar i UCC före den 28 augusti 2002 inte är skyldiga att betala årliga förnyelseavgifter som ett villkor för fortsatt medlemskap i UCC eller som ett villkor för deras fortsatta användning av företagets prefix. utfärdat till dem av UCC före den 28 augusti 2002. Talan syftar också till att återkräva skadestånd för dem som betalade "förnyelseavgiften"-fakturan. Förlikningen föreskriver att: 1. Om du betalade en medlemsavgift till UCC före den 28 augusti 2002, kommer du att ha rätt till evigt medlemskap i UCC och inte vara skyldig att betala årliga förnyelseavgifter till UCC, varken nu eller i framtiden, som ett villkor för fortsatt medlemskap i UCC, eller som ett villkor för din fortsatta användning av företagsprefixet som utfärdats till dig före den 28 augusti 2002. Detta gäller dock inte några företagsprefix som utfärdats till dig av UCC efter augusti 28, 2002. 2. Om du är en sådan medlem kommer UCC:s "licensavtal" – som hänför sig till ditt företags prefix och åtföljde UCC:s förnyelsefaktura – att förklaras ogiltigt. 3. Om du är en sådan medlem och har betalat förnyelseavgiften har du rätt till ersättning från avräkningsfonden. 4. Om du är en sådan medlem kommer du att ha rätt till grundläggande medlemsförmåner, som är: (a) fortsatt användning av ditt företagsprefix utfärdat av UCC före den 28 augusti 2002, (b) notering av ditt företag i UCC medlemskatalog, (c) rabatterade priser på UCC-evenemang och produkter, och (d) Medlemsstöd genom UCC:s kundtjänstorganisation, utbildningsevenemang och kataloger för utrustning/tjänsteleverantörer. Även om du inte behöver betala en medlemsförnyelseavgift, kan du välja att göra det. Sådan betalning berättigar medlemmar till vissa förbättrade förmåner: tillgång till UCC Solution Center online, förbättrat stöd för leveranskedjan genom UCC:s kundtjänstteam; kostnadsfria webbseminarier om lösningar för försörjningskedjan; och ett kvartalsvis nyhetsbrev. Om du ansöker om återbetalning av din årliga förnyelseavgift, kommer sådana utökade förmåner inte att vara tillgängliga för dig, om du inte börjar betala årliga förnyelseavgifter någon gång i framtiden. Din andel av förlikningsfonden kommer att bero på hur mycket du betalade UCC som en förnyelseavgift och på antalet klassmedlemmar som gör anspråk på ersättning från fonden. Som illustration, om varje enskild berättigad klassmedlem i rätt tid lämnade in ett krav, skulle din bruttoåtervinning vara ungefär 48% av förnyelseavgiften du betalade. På samma sätt, om hälften av de berättigade klassmedlemmarna gör anspråk, skulle din bruttoåtervinning vara ungefär 100% av förnyelseavgiften du betalade.

Angående grupptalan väckt av advokatbyrån:
Bronson & Associates
Advokater
15 West 8th Street, Suite A
Tracy, CA 95376